Annons
X
Annons
X
Kultur
Krönika

Harry Amster: Läckbergbordeharäddatsinserie

(uppdaterad)

JagintervjuadeCamillaLäckberg2011ochkomframtillatthennesframgångarhandlaromtalang,välvårdatvarumärkeochprodukter.Honkommedtänkvärdakommentareromatt”inspirationärenstor,fetmytsomförfattarehålleruppeförattbehållamystikenkringyrket”.Ochvidare:”Jaghadeenmedvetenstrategifrånbörjansomgickutpåattbyggauppettstarktvarumärke.”

Detharjugåttbra.Läsarnaälskarhenneochförsäljningssiffrornapekaruppåt.Synddåatthonsläpper”Fjällbackamorden”,somnuvisaspåSVT.Manusenäromskrivna,dockinteavhenneochdetmärks.

Sammanlagtskafemfilmervisasitvinnandensjätte,”Tyskungen”,gårupppåbiosommaren2013.Sitterochtittarpådetvåförstadelarna”Ibetraktarensöga”och”Vännerförlivet”påSVTPlayochförundrasöverattdetärsåstolpigt.Intebaraförattantikexpertenslårihjälhalvatraktenförlitepengar.Kanskeintehellerförattallaframställssommördare.DetärklartattdetärklassisktideckareàlaAgathaChristieattallaskavaramisstänktaimordutredningen.Mentillslutblirdetnästanlarvigtattfolktartillmordsomlösningenpåallt.Musikenhejarhelatidenpåochskruvasuppsåattmannästankanlekaallsångochskrålamedirefrängen:”Skyldig!Skyldig!”

Annons
X

Menproblemetärattdetintebrännertill,skådespelarnaverkarförvirradeochdetärdefinitivtintefebrigtsomi”Homeland”eller”Bron”.Därbryrjagmigomkaraktärerna,varesigdeär”goda”eller”onda”.HärlängtarjagsnarareefternärEricaochPatrikskagullamedvarandraigen.Detärintesådåligtsomtwitter-flödetframställerdetsom,mendetkundehavaritsåmycketbättre.

EfteretttagkanmanlugntsägaattjagtapparkoncentrationenochiställetsitterochtänkerpåattAnkiLidénvälärvärldsstjärnanAviciismamma?

OchClaudiaGalliConcha,somspelardeckarförfattarenEricaFalck,varjumedi”Let’sdance”.FörattintetalaomnärhonspeladeFridai”Skildavärldar”.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  EllerRichardUlfsäter,somgörpolismakenPatrikHedström–spelarintehanocksåAnnikaBengtzonsmakeThomasiLizaMarklund-serien?Förvirrande.AnnWestinärdenroligaståupparenochPerMorberggörsomvanligtenelakjävelsåViggoi”Rederiet”fladdrarförståsförbi.Justdet,AndersNordahlspeladeDavidi”Andraavenyn”.

  JagfunderarpåomJohanHedenbergvarmedbådei”Varuhuset”och”Skildavärldar”.MonicaNielsenvardefinitivtBodili”Varuhuset”.OchLennartJähkelärju”Jägarna”personifierad.MånsNathanaelsonsjälvklarti”Vitalögner”ochalla”Beck”-filmer.OchsåMarieRobertson,honsomvarhubotenBeai”Äktamänniskor”.Sådärhållerdetpå.

  ItredjedelenkommerSven-BertilTaubeattspelaenstorroll.Dåkanskejagkanfokuseraigen.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X