Annons
X
Annons
X

KurtOvehittademonsterfiskenSillkungen

KurtOveEriksson,73,gicknertillsjöbodenvidBovallstrandförattfålitejobbgjort.

Menhittadeiställetettexemplaravdensällsyntajättefiskensillkungen.

–Försttroddejagdetvarenstorplastbitivattnet,mensedansågjagettöga.

Foto: HAVETSHUS

KurtOveEriksson,idagpensioneradbyggnadsingenjör,bortillsammansmedsinfruiBovallstrandpåvästkusten,ungefärfyramilfrånLysekil.

IlördagsgickKurtOveochvännernanertillsjöbodenvidbadholmarnaförattjobbavidaremedreparationernadåhangjordeupptäckten.

–Nerevidvattnetlågdetnågotstortochflöt.Försttroddevidetvarenstorplastbit.Mensedansågviettöga.Jaggicknerochkolladelitenärmareochsågattdetvarenoerhörtmärkligfisk,sägerKurtOveEriksson.

Annons
X

Varelsenvisadesigvaraetttreochenhalvmeterlångtexemplaravdenoerhörtsällsyntafiskensillkungen.

KurtOveringdedirekttillHavetsHusiLysekilsombleveldochlågornärdeförstodvadsomhadespolatsiland.

Sillkungenansesvaravärldenslängstabenfiskochkanblihela11meterlång.SenastensillkunghittadesiSverigevarför131årsedan.Fiskenleverdjuptnereihaven,nertill1000meterochtrosletasigupptillytanförstnärdeärdöende.

–Detärheltsanslöst.Jagharfortfarandelitesvårtatttrodet,detärotroligt,sägerRogerJansson,akvarieteknikervidHavetsHus,somdirektåkteochhämtadeuppSillkungen.

–Denserutsomnågotsomhämtatfrånmytologin,medfenstrålarsomenkungakronapåhuvudetochenlångrödryggfena.Denvariväldigtbraskickochmåstehaavliditnyligen,mentyvärrhadesjälva”kungakronan”fallitav.

SillkungenbefinnersignuvidHavetsHusiLysekildärfiskeneventuelltskaavgjutas.NaturhistoriskariksmuseetiStockholmplanerarävenattkonserverafisken–dåupptäcktenansessåsensationell.

Storfiskarensjälvtaralluppståndelsemedro.

–Intekundejaganaattdetvarensådansällsyntgästivårahav.Jagharfiskathärifemtioårochaldrigsettnågotliknande,sägerKurtOveEriksson.

Annons
Annons
X
Foto: HAVETSHUS Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X