Han blev bland annat känd för sina historiska dokumentärer, där han med sin berättarröst utbildade det svenska folket i allt från Kongokrisen till det kalla kriget. Nyligen belönades Villius med kungens medalj av åttonde storleken i Serafimerordens band, tillsammans med vännen och kollegan Olle Häger.

1951 blev han filosofie doktor och docent i historia vid Lunds universitet.

Hans Villius blev 88 år gammal.