Han urskiljer två typer av reaktioner:

Somliga menar att detta inte är värt att skriva om, att där finns något rasistiskt i situationen. Någon skär i en svart kvinnas underliv, samtidigt som man hör ett vrål, samtidigt som människorna runtomkring tårtan skrattar högt.

Den bilden är svår att få ihop, och det är lätt att uppfatta det hela som att man bagatelliserar problemet med könsstympning.

Andra anser att konstinstallationen visar upp något sant. Ett stort antal kvinnor könsstympas dagligen i Afrika. Detta är något att uppmärksamma och ta på största allvar.

Kenadid Mohamed betonar att denna typ av installationskonst inte är så spridd i Somalia, och kan därför vara svår att förstå. Å andra sidan tycker han att konstnären Makode Linde har lyckats, i och med att en debatt har satts igång, och lyft upp frågan om rasism, och frågan om könsstympning.