Men nu har Högsta förvaltningsdomstolen ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked, och The Ark tvingas betala den momsskillnad som finns mellan försäljning av text och försäljning av musik. I domen skriver de att ”det är fullt möjligt att tillgodogöra sig tidskriftens innehåll utan att lyssna på cd-skivan och omvänt. De två delarna kan därför inte anses ha ett så nära samband att det skulle vara konstlat att skilja dem från varandra”.

Det vill säga att de ska ses som två olika varor som skulle kunna säljas var för sig, och ska därför ha olika momskostnader.

Nu ska Skatteverket bestämma exakt vad The Ark blir skyldiga dem.