Salonen skrev ”Violin concerto” 2009, under sina sista veckor som chefsdirigent för Los Angeles filharmoniker. Senast i somras framfördes det i Berwaldhallen i Stockholm. Solostycket skrev han speciellt för violinisten Leila Jsefowicz och tillsammans med henne har Salonen konserter inbokade med en rad framstående orkestrar, närmast med San Francisco symfoniorkester i december.

”Hon har inga gränser, hon vet inte vad rädsla är och hon uppmuntrade mig ständigt att utforska platser som jag inte visste om jag vågade besöka. Som ett resultat av den processen är denna ”Concerto” lika mycket ett porträtt av henne som min personliga berättelse”, har han själv skrivt om stycket.

Priset delas ut av University of Louisville i Kentucky, USA och är på 100 000 dollar, knappt 730 000 kronor.