Gregory Motton är född 1961 och bor i London. Han har skrivit en lång rad pjäser och översatt verk av August Strindberg och den norske dramatikern Jon Fosse.

Göran O Erikssons stipendium uppgår till 50 000 kronor.