Motståndarna till Nya Slussen ger inte upp. När tidsfristen för besvär mot den nya detaljplanen löpte ut på tisdagen, var över 260 ärenden registrerade.

Svenska Naturskyddsföreningen, flera handikappförbund och många namnkunniga privatpersoner som Benny Andersson kommer var för sig att överklaga Nya Slussen. Dit hör också krögaren Erik Lallerstedt vars utsiktsrestaurang Gondolen enligt planerna får höga hus framför sig.

–Vi räknar med att processerna kan ta 1,5 år i först länsstyrelsen och sedan Mark- och miljödomstolen, säger Martin Schröder som är stadsbyggnadskontorets projektledare för Nya Slussen.

Modell av Slussenförslaget.
Eftersom frågan om Slussen har vuxit sig så stor, talar mycket för att även den högsta instansen, Mark- och miljööverdomstolen, måste pröva något ärende – i så fall tar processen troligen mer än två år.

–Under tiden kommer vi att dra i gång ett stort arbete för en folkomröstning för att stoppa Nya Slussen, berättar Christine Frånlund, en av projektledarna i Kulturslussen.

Ytterligare en ny detaljplan om bussterminalen i Nya Slussen ställs ut 16 jan–13 feb på Tekniska nämndhuset, Flemminggatan 4. På vardagar öppet minst kl 10–15 eller längre på t ex torsdagar då frågor besvaras kl 15–18.

Tio procent – cirka 70 000 personer – av Stockholms röstberättigade invånare ska nu mobiliseras så att lagen tvingar Stadshuspolitikerna att överlämna åt folket avgöra frågan om Slussen.

På tisdagen arbetade dock tjänstemännen på Stockholms stadsbyggnadskontor oförtrutet vidare med Nya Slussen som allianspolitikerna med ett par rösters övervikt klubbade igenom strax före jul. Till exempel ställs redan på måndag ytterligare en detaljplan ut – den som rör en ny bussterminal under Katarinaberget.

– Eftersom så mycket ligger under jorden är det lättare att förstå om man går och tittar på modellen, säger Martin Schröder.

LÄS OCKSÅ: "Vi har lagt ännu en pusselbit i Slussen"

LÄS OCKSÅ: Striden inte över

LÄS OCKSÅ: 40-talisternas sista primalskri

INTERAKTIVT BILDSPEL: SVD:s fotografer tolkar Slussen

1992 vann Pontvik arkitekters förslag Res Publica en arkitekttävling. Man klarade att snurra mycket trafik och skapa monumentala utsiktsterrasser på Söder. Bildspel

BILDSPEL Slussen-förslag 1992-2011

Här är nya Slussens ömma punkter

Grafik

Fem kontroversiella punkter vid Slussen

Slutförslaget som ska blidka stockholmarna

Sista striden om Slussen