Bland deltagarna ses ”Let's dance”-dansaren Tobias Karlsson, skådespelaren Sanna Bråding, sportkommentatorn Arne Hegerfors och artisten Patrik Isaksson.