Om domstolen blev verklighet skulle journalister vara tvungna att i förväg uppge vilka ämnen de har tänkt undersöka. Anses de hota rikets säkerhet får projekten inte genomföras. Som om inte det vore nog har definitionen av ordet ”säkerhet” vidgats i ett annat lagförslag. Om det genomförs riskerar anställda som avslöjar korruption inom regeringen, industrin och finansvärlden att hamna i fängelse. Den 88-åriga författaren menar att förslagen måste skrotas i sin helhet.