Samtidigt beklagar han djupt att Svenska Akademien dragits in i något som han betraktar som ”en privat fejd” och att Akademiens ständige sekreterare Peter Englund ”fått klä skott för mitt agerande i denna sak”. Däremot står han i sak fast vid sin kritik av poeten Li Li.

Konflikten handlar från början om en dispyt kring den kinesiska översättningen av Tomas Tranströmers dikter. Li Li har även publicerat en dikt om en kvinna som gifter sig med en 40 år äldre man. Malmqvist som är 43 år äldre än sin fru, har känt sig träffad och skrev i ett brev till kollegan Per Wästberg, som Aftonbladet tagit del av, att han skulle ”förgöra och krossa” Li Li.