Annons
X
Annons
X

Krogmordetuppgörelseiundrevärlden

Klockankvartitioenvarmjulikväll1998klivertvåmörkkläddamäninpårestaurangBrotherTuckpåGötgataniStockholm.EnavdemärChristianBruzzone,somskjuter14skottmedettautomatvapeninblandgästerna.Nioavskottenträffaren36-årigföredettajugoslavisktorped,somdörnästanomedelbart. Polisenansågattdetkallblodigamordetvarenhämndföratt"torpedkungen"DraganJoksovicskjutitsihjälpåSolvallatidigaresammaår. MordetinnepåBrotherTuckskahabeställtsavdeninternationelltefterlystekrigsherrenZeljko"Arkan"Raznatovic,somDraganJoksovicmisstänkshaarbetatåt,blandannatmedcigarettsmuggling.

ChristianBruzzonehadestarkabevismotsignärhan1999dömdestilllivstidsfängelseförmord. Underskottlossningenskadadehansigihandenavenrikoschettochlämnadeett300meterlångtblodspåreftersiglängsflyktvägen,innepåbarenochutepågatan.PolisenkoppladesenareblodfläckarnatillBruzzonemedhjälpavettDNA-test. ÄventaxichaufförenYasser AskardömdesfördelaktighetiBrotherTuck-mordet.DetvisadesigemellertidvaraetträttsövergreppochAskarfriadesefterövertvåårifängelsesedanHögstadomstolenbeviljathonomresning.

DenmisstänktekrigsförbrytarenArkangickijanuari2000enblodigdödtillmötesdåhanskötsihjälilobbyntillettlyxhotelliBelgrad. GangsterkrigetiStockholmlugnadenersigetttagmenverkadeblossaupppånyttivintras,dåblandannatenmanmördadesiTumbaochenannanmanskötsihjälienvideobutikiÖrby. TremänåtaladesförmordetiTumba,menfriadesijuliiåravStockholmstingsrätt.

Annons
X

99F

08-135412,bjorn.malmstrom@svd.se

BjörnMalmström

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X