Annons
X
Annons
X

Kristendomen bör ha en särställning i undervisningen

INLÄGG SKOLVERKETS FÖRSLAG TILL NY KURSPLAN

Det är bara att slå upp almanackan för att inse vilken stor roll kristendomen spelar för vårt lands kultur, tradition och historia.

Men det verkar inte Skolverket inse. I förslaget som nu är ute för diskussion vill de ta bort kristendomens särställning i kursplanen för religionsämnet.

Skolverkets formuleringar, som nu gått ut på remiss, reducerar starkt kristendomens roll för hur det svenska samhället har utvecklats fram till idag. Där kristendomen i tidigare kursplan för religionsämnet behandlats utifrån dess påverkan på det svenska samhället ska nu istället eleven tvärtom förklara hur ”större samhällsförändringar påverkat kristendomen”.

Annons
X

Enligt nuvarande kunskapsmål ska elever kunna ange symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i kristendomen. Kunskap av det här slaget ska nu istället trängas med övriga världsreligioner, nyandlig het, forn skandinavisk och samisk religion.

Det är självklart viktigt med grundläggande kunskaper i religionsfrågor i ett brett perspektiv liksom i samtliga världsreligioner. Därför har Kristdemokraterna aktivt argumenterat för religionsämnets bevarande gentemot dem som velat slopa religionsämnet som ett kärnämne. Kunskap om andra religioner och kulturer är kanske det effektivaste sättet att motverka intolerans och rädsla för det som är främmande.

Kristdemokraterna kan som parti aldrig acceptera att kursplanen i religion vare sig utelämnar kristendomen eller underlåter att betona dess särart och betydelse för vårt lands kulturella och andliga arv. Det vore en otjänst mot våra barn och ungdomar att inte erkänna detta arv eller att ge utbildning i det. För att kunna ta till sig andra länders kulturer och tankesätt är det oerhört viktigt att känna till sin egen kultur och tradition.

Ingen kan förneka att kristen domen har betytt oerhört mycket för Sveriges kultur och värderingar. Att detta inte ska betonas i kursplanen för religion är naturligtvis helt otänkbart.

GUNILLA TJERNBERG (KD)

riksdagsledamot, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna

STEFAN ATTEFALL(KD)

gruppledare för Kristdemokraterna

Annons
X
Annons
X
X
X
X
Annons
X