Annons
X
Annons
X
Skandalerna i Kommunal

Kommunalhånasefterporrskandalen

"Spritochporr?Kanskemanskagåmedifacketändå?"undrarentwittrareefterattAftonbladetavslöjatattfackförbundetKommunaldrivitlyxkrogiStockholm.HärärnågraavreaktionernaisocialamedierefterAftonbladetsgranskning.

Bild 1 av 10

TwittrarenVesnaskriverenklassiskordvitspåämnet.

Annons
X
Annons
X

Bild 2 av 10

Räknasjagsomkommularbetarenu?undrarPumaSwede.

DensvenskaporrstjärnanPumaSwedeharuppträttpåKommunalskrogMetropolPalais.PåhennesegenInstagramfrågarhonsigomhonnukankallasigkommunalarbetare.

Annons
X
Annons
X

Bild 3 av 10

EntwittrareanspelaridenhärtweetenpåsexshowernasomKommunalharanordnatpåkrogen.

Prova SvD digital i 1 månad – helt gratis!

Annons
X
Annons
X

Bild 4 av 10

KommunalsordförandeAnnelieNordström.

KommunalsordförandeAnnelieNordström. Foto: JonasEkströmer/TT

SvD:sNegraEfendićtyckerattKommunalsordförandeAnnelieNordströmmåstevisasigmittunderdentilltagandemedialastormen.

MichaelPoromaa,nyhetschefpåAftonbladet,hållermed:

Annons
X
Annons
X

Bild 5 av 10

SkribentenIsobelHadley-KamptzspekulerariomKommunalsegetvinkanhaenintressantsmak,medtankepåAftonbladetsavslöjanden.

Annons
X
Annons
X

Bild 6 av 10

Ettparodikonto,somlåtsasvaraAugustStrindberg,använderdeklassiskaegenskapernasomdensvenskeförfattarenbrukadetillskrivasförattskojamedfackförbundet.

Annons
X
Annons
X

Bild 7 av 10

EfternyhetentidigareiveckanattMTGhöjerprisetrejältpåsinstreamingtjänstViaplay,hardenhärtwittrarentagittillfälletiaktatthånaKommunal.

Annons
X
Annons
X

Bild 8 av 10

PrästenochkonstnärenWistiKentlekermedordenidenhärtweeten.

Annons
X
Annons
X

Bild 9 av 10

RikardSilverfurpåFastighetsägarnaSverigekommenterargranskningenavKommunalmedenbildpåplaymobil-gubbar.

Annons
X
Annons
X

Bild 10 av 10

Sexshowerochspritförsäljningverkarinteavskräckaalla,särskiltintedenhärtwittraren.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X