Annons
X
Annons
X

Klockan 15:51 börjar kvinnor jobba gratis

Lönegapet mellan kvinnor och män sedan deltider räknats om till heltider är i Sverige 14,3 procent. Omräknat i tid för en normalarbetsdag kl 8.00–17.00 innebär det att kvinnor som grupp arbetar gratis från kl 15:51. Män har betalt till klockan 17:00. Nu krävs förändring, skriver en rad organisationer och politiska kvinnoförbund tillsammans i dag.

BRÄNNPUNKT | KVINNODAGEN

På initiativ av Sveriges Kvinnolobby gör kvinnorörelsens organisationer, politiska kvinnoförbund och fackliga organisationer en historisk kraftsamling för jämställda löner. Vi har bildat 15:51 rörelsen för att tillsammans trycka på för att kvinnor ska ha lön hela dagen. Om lönegapet ska minska måste vi ändra strukturer i samhället. Om detta har vi en bred samsyn.

Lönegapet mellan kvinnor och män sedan deltider räknats om till heltider är i Sverige 14,3 procent. Omräknat i tid för en normalarbetsdag kl 8.00–17.00 innebär det att kvinnor som grupp arbetar gratis från kl 15:51. Män har betalt till klockan 17:00. I pengar räknat tjänar en kvinna i genomsnitt 4400 kronor mindre per månad. På ett år fattas det 52 800 kronor. Under ett 45-årigt yrkesliv blir det 2 376 000 kronor, för varje kvinna. De cirka 2,1 miljoner sysselsatta kvinnorna tjänar på ett år ungefär 111 miljarder mindre än männen.

Strukturer som upprätthåller löneskillnader genomsyrar samhället. Att se helheten ger en annan förståelse än att bara titta på enskilda faktorer. Lönegapet mellan kvinnor och män är kopplat till en segregerad arbetsmarknad. Arbetsdelningen som sådan är ett uttryck, och en förutsättning, för olika arbetsvillkor gällande avkastning på utbildning, arbetsmiljö, hel- och deltider, utvecklings- och karriärmöjligheter, anställningsvillkor och ojämställda löner. Yrken är könsuppdelade. 83 procent av alla män arbetar i, ofta små, mansdominerade yrken. Det verkar män tjäna på. 71 procent av alla kvinnor arbetar i, ofta stora, kvinnodominerade yrken. Det verkar kvinnor förlora på. En könssegregerad arbetsmarknad driver ojämställdhet. En könsintegrerad arbetsmarknad ger varje människa en större möjlighet att välja livsväg.

Annons
X

Ungefär 34 procent av de sysselsatta kvinnorna arbetar deltid, främst därför att deras arbeten är organiserade på det sättet. Löneutvecklingen liksom hälsan är sämre för deltidsarbetande. Tillgång till heltider är en förutsättning för kvinnors ekonomiska självständighet, medan deltid bör vara individens val. Skillnaden i deltidsarbete mellan kvinnor som inte har barn och de som har barn 0–16 år är liten, 32 respektive 36 procent. Deltidsarbetet bland män med barn 0–16 år är sex procent, och utan barn 14 procent.

Att få barn betyder alltså olika saker för kvinnor och män. Kvinnor tar ut 76 procent av föräldraledigheten. De går ofta ner i arbetstid och byter arbete i lägre utsträckning. Det påverkar lönen negativt för den enskilda kvinnan men också för alla kvinnor då arbetsgivare förväntar sig att kvinnor ska nedprioritera förvärvsarbete till förmån för uttag av föräldraförsäkring och obetalt hemarbete.

En vanlig missuppfattning är att kvinnor mest arbetar inom offentlig sektor. Det är en myt. 52 procent av den kvinnliga arbetskraften är privatanställd och andelen ökar. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är minst i kommunal sektor. Däremot är löneläget jämförelsevis lågt vilket påverkar kvinnors generella löneläge. Lönen inom en sektor eller ett yrke tenderar att vara lägre när andelen kvinnor är högre.

Ingångslöner sätts högre för män i princip i alla typer av arbeten och skillnaden ökar sedan under ett arbetsliv. Särskilda lönesatsningar har ibland temporärt minskat skillnaderna, men efter ett tag har ordningen återställts. Konjunkturinstitutet uttrycker det så att jämställda löner motverkas av mekanismer i lönebildningen. Vilka då?

Eftergymnasialt utbildade kan i framtiden få arbeta inom områden och nivåer de inte utbildat sig för. Kvinnor är redan där. Kvinnor är oftare överutbildade och män är oftare underutbildade för sina yrken. Kvinnor har en högre utbildningsnivå än män, men löneskillnaderna består. Medlingsinstitutet konstaterar att högre utbildning lönar sig sämre för kvinnor än för män.

Barnomsorg och äldreomsorg av god kvalitet är avgörande för möjligheten till ekonomisk självständighet. Särskilt för kvinnor med kortare utbildning och lägre löner samt ensamstående föräldrar. Att arbeta deltid för att vårda barn eller föräldrar får ekonomiska konsekvenser hela livet. Pensionen bygger på lönen och den lägre värderingen av kvinnodominerat arbete tillsammans med deltidslöner innebär att kvinnors pensioner och pensionsförmögenheter ligger på mellan 80 till 90 procent av männens. Den som väljer att arbeta deltid från 40-årsåldern kan få sin pension sänkt med 25 procent.

FN:s kvinnokonvention slår fast att kvinnor har rätt till lika lön för lika och likvärdigt arbete samt lika villkor i arbetslivet. Den av regeringen tillsatta delegationen för jämställdhet i arbetslivet behöver inte göra fler kartläggningar av hur olika lön, olika villkor och olika värde ser ut. Det vet vi. Svara istället på frågan vilka mekanismer som återskapar ojämställda löner.

Kvinnors lägre lön är det mest uppenbara uttrycket för ett samhälle där kvinnor värderas lägre än män. Vi som har bildat 15:51 rörelsen kommer att driva lönefrågan tills vi når vårt mål – kvinnor ska ha betalt även mellan 15:51 och 17:00. Vad är klockan när vi har arbetat färdigt nästa år?

CHRISTIN JOHANSSON

ordförande, Akademikerförbundet SSR

SOLVEIG STAFFAS

vice ordförande, Business and Professional Women Sverige (BPW)

GUNILLA HJELM

ordförande, Centerkvinnorna

STINA SVENSSON

talesperson, Feministiskt Initiativ

VIVIANN EMANUELSSON

ordförande, Forum - Kvinnor och Funktionshinder

BIRGITTA WISTRAND

ordförande, Fredrika Bremer Förbundet

EWA LARSSON

ordförande, Gröna Kvinnor

SUSANNA GIDEONSSON

vice ordförande, Handelsanställdas förbund

ELSY HEDLUND

ordförande, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)

KIRSTI KOLTHOFF

ordförande, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

ANNELIE NORDSTRÖM

ordförande, Kommunal

MARIA FÄLTH

ordförande, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

CATHERINE DAHLSTRÖM

ordförande, Kvinnliga Akademikers Förening

MAJ-INGER KLINGVALL

ordförande, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN)

AGNETA YNGVE

ordförande, Föreningen KvinnorKan

WANJA LUNDBY-WEDIN

ordförande, Landsorganisationen i Sverige (LO)

ANITA HARRIMAN

seniorkonsult, Lönelotsarna

GUNVOR G ERICSON

jämställdhetspolitsk talesperson, Miljöpartiet

HELENA FORSBERG

ordförande, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor (Riffi)

ANGELA BEAUSANG

ordförande, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)

LENA SOMMESTAD

ordförande, S-Kvinnor

CARINA OHLSSON

ordförande, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR)

SOPHIA LÖVGREN

generalsekreterare, Sveriges Makalösa Föräldrar

CAROLINA PEDERSEN

ordförande, Swe Q Sveriges Quinnoråd

BRITT ÖHMAN

vice Ordförande, UN Women Sverige

AMINEH KAKABAVEH

ordförande, Varken Hora eller Kuvad

ANNIKA STRANDHÄLL

ordförande, Vision

SINEVA RIBEIRO

ordförande, Vårdförbundet

JOSEFIN BRINK

jämställdhetspolitisk talesperson, Vänsterpartiet

GERTRUD ÅSTRÖM

ordförande, Sveriges Kvinnolobby

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X