Annons
X
Annons
X

Klipptegräsmattan-hittadegranat

Enpersonsomklipptegräsmattanupptäckteenstörrespränggranatpåcirka50kiloienträdgårdutanförTrelleborg.Allmänhetenkommernuattevakuerasinomenradieav900meterfrånspränggranatenochpolisochmilitärkommerundermorgonenattoskadliggöraden,detrapporterarSRMalmöhus.

Av TT
Polisenevakuerarpersonerinomen900metersradienärmanskaforslabortdengranat,sompåträffatsienträdgårdiBingsmarkenutanförTrelleborg.

Polisenevakuerarpersonerinomen900metersradienärmanskaforslabortdengranat,sompåträffatsienträdgårdiBingsmarkenutanförTrelleborg. Foto: DRAGOPRVULOVIC/SCANPIX

Straxefterklockan13börjadegranatenlyftasövertillförsvaretsbombkula.EfterdetväntadeentremilatransporttillövningsfältetiKabusailåghastighet.Detärdockännuoklartomladdningenskasprängasellerinte.

–De(försvaretsexperter)villjuundersökavaddetärförnågotlitebättre,ochdåvilldeintesprängasönderdenalltförmycket,sägerEwa-GunWestford,polisensinformatöriYstad.

Allmänhetenharevakueratsinomenradieav900meterfrånspränggranaten.97hushålloch50-60personerpåcampingenharevakuerats.Någonexaktsiffraipersonerräknatfinnsinte,mendethandlaromtotaltflerahundra.EnligtWestfordbegavsigdeevakuerade”lugntochstilla”frånplatsen.Riksväg9harävenstängtsavförtrafikmellanSkateholmochHörte.

Annons
X

–Vibedömerattdenärskarp,detärettomdömesomvifåttfrånmilitärensåviarbetarutifråndet,sägerWestford.

Polisenharupprättatenstabförsärskildhändelseochharuppemot30poliserpåplats,blandannatförattinformeraboendeinärheten.

TrelleborgTT

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Polisenevakuerarpersonerinomen900metersradienärmanskaforslabortdengranat,sompåträffatsienträdgårdiBingsmarkenutanförTrelleborg.

  Foto: DRAGOPRVULOVIC/SCANPIX Bild 1 av 5

  Polisenevakuerarpersonerinomen900metersradienärmanskaforslabortdengranat,sompåträffatsienträdgårdiBingsmarkenutanförTrelleborg.

  Foto: DRAGOPRVULOVIC/SCANPIX Bild 2 av 5

  Polisenevakuerarpersonerinomen900metersradienärmanskaforslabortdengranat,sompåträffatsienträdgårdiBingsmarkenutanförTrelleborg.

  Foto: DRAGOPRVULOVIC/SCANPIX Bild 3 av 5

  Polisenevakuerarpersonerinomen900metersradienärmanskaforslabortdengranat,sompåträffatsienträdgårdiBingsmarkenutanförTrelleborg.

  Foto: DRAGOPRVULOVIC/SCANPIX Bild 4 av 5

  Polisenevakuerarpersonerinomen900metersradienärmanskaforslabortdengranat,sompåträffatsienträdgårdiBingsmarkenutanförTrelleborg.

  Foto: DRAGOPRVULOVIC/SCANPIX Bild 5 av 5
  Annons
  X
  Annons
  X