Annons
X
Annons
X

Kinafårsvårtattnåhandelsmål

DetblirsvårtattnåmåletomentioprocentigökningavKinasutrikeshandeliår,sadelandetsvicepremiärministerWangQishanpåfredagen.

Av Reuters, TT

Beskedetföljerpådenkinesiskacentralbankensräntesänkningdagenföre,denandrapåenmånad,ochantyderattavmattningeniekonominärdjupareänförväntat.

PåtisdagskaKinapresenterahandelsstatistikförjuni.Analytikerräknarigenomsnittmedattexportochimportskahaökatmed9,9respektive12,7procent.

PekingTT-Reuters

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X