Annons
X
Annons
X

KhamisGaddafiuppgesdöd-igen

StrideriMuammarGaddafisfornafästeBaniWalidpåårsdagenavdiktatornsdödkrävdeöver25liv.IsambandmeddettakommerdramatiskamenspretandeuppgifterombådeGaddafisextalesmanochledarensyngsteson.

Av TT
(uppdaterad)

LördagensstrideridenlibyskastadenBaniWalidharkrävtminst26liv,ochflerahundrapersonerharskadats,uppgervårdpersonalenligtnyhetsbyrånAFP.

–Kampanjenförattbefrialandetharintefullbordatshelt,sadeparlamentetstalmanMohammadal-Magariaf,somipraktikenärLibyensnuvarandestatschef.

PåkvällenmeddeladerepresentanterfördennyaregimenattMuammarGaddafisfornetalesmanMusaIbrahimgripitsiBaniWalid,ochattdiktatornsyngsteson,Khamis,dödats.

Annons
X

Menbeskedentasemotmedskepsis.Khamisal-Gaddafiharregelbundetdödförklaratsunderkonflikten,menuppgifternaharaldrigbekräftats.OchMusaIbrahimverkadesjälvkunnadementera.

–VibefinnerossutanförLibyen,ochharingenkontaktmedBaniWalid,sadeenröstsomenligtnyhetsbyrånReutersliknarIbrahims,ienljudfilsomladesutpåFacebook.

MuammarGaddafihademinstetttiotalbarn.”Kronprinsen”Saifal-Islamärgripen,övrigatroshadödatsellerlyckatsflyutomlands.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  BILDSPEL: HärärhelaGaddafiklanen–ettfamiljelivisåpastil(20/10-11)

  QUIZ: VadvetduomGaddafi?

  PopuläraGaddafi-artiklar:

  StockholmTT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X