Annons
X
Annons
X
Kultur
Krönika

Andres Lokko: Kentfårvisasinhumor

NärChrisLoweochNeilTennantidenbrittiskapopduonThePetShopBoysislutetav1980-taletmotvilligtskullegesigutpåsinallraförstaturnéiJapanvilledepånågotvisdokumenteradettamellanhårdapärmar.

DesattisittminimalistiskakontorentrappauppovanförLondonsNealStreet,enlitenbitfrånCoventGarden,ochbläddradeiklassiskarockböckersomjustsammanfattatbandpåturné.

UngefärnärdenåddeframtillfotografenPennieSmithssvartvitamytologiseringavTheClashifotobokenBeforeandafterbestämdedesigenhälligtattgöraprecistvärtom.

Annons
X

DentidigarepopjournalistenTennantringdesinvänochföredettakollegaChrisHeathfråntidningenSmashHitsochundradeomhanvilleföljameddemtillJapanförattskrivaenbokomderasturné.ResultatetblevdensmåttrevolutionerandebokenLiterally,revolutionerandeförattdenbrötmotallarock’n’roll-konventionerförvadenturnébokskullevara.

IställetförhundratalsfotondärmedlemmarnanarcissistisktochallvarsamtposerarframförnedlagdadinerslängsRoute66,blandsladdarunderettarena-soundcheckellermedgitarrerochencigarettimungipanpåhotellsängarackompanjeradesPetShopBoysJapanturnéavHeathslångaochminutiöstdetaljeradetextutanfotoillustrationer.

DetvarenpopteoretisktriumfochsamtidigtenavdebästaböckerjagharlästomdetmodernaJapansbesatthetavalltfrånpopmusiktillextrempunktlighet.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ChrisHeathståriolikahörnavdansgolvpåTokyosgayklubbarmittinattenmedettanteckningsblockihandenochmissarinteettandetag.Allt,precisallt,hamnariboken.

  JagnämnerdettalillamästerverkförattjagdesistadagarnaharägnatoproportionerligtmyckettidåtdensvenskarockorkesternKents3-kilossamarbetemedkonstnärenJesperWaldersten,Läggerintei!,engigantiskboksomnupublicerassisådärenveckaeftergruppensnyaalbum.

  ResultatetavattlåtajustWalderstenfrittdokumenterainspelningenavalbumetJagärinteräddförmörkretundernågraveckoriFrankrikeärsnarliktdetPetShopBoysuppnåddemedHeath.

  WalderstenlockarframettKentsomalltidharfunnitsdärmensominteska–ellerbör–hörasiderasmusik:ettdärdeharhumor.

  LiktsinskotskasjälsfrändeDavidShrigleyärjuWalderstenengravallvarlighumoristochhansegnaaforistiskaanteckningarochbilderärsombubblandevitsigamonologernågonstansmellanLasseO’MånssonochenungKjellAlinge.NärhanryckerJockeBergstextraderursinkontextochanvänderdemisinateckningargårdeinteattskiljafrånWalderstensegna.Detärettsmåttgenialtsamarbetesomunderstrykerhurnäramörkretochskrattetmåstebefinnasigförattviskaorkaleva.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X