Annons
X
Annons
X

Jönssonpåjaktivästerled

IKuusamoblevEmilJönssonbästesvensktrotsfallispecialgrenen.

Av TT

IKanadafårskidstjärnanflerachanserattvisasinakvalitéer-bådeisprintochsomdistansåkare.

NärvärldscupenilängdskidordrartillKanadaväntarfemtävlingarpåniodagar.SverigegängetanförsavEmilJönssonsomhartvåindividuellasprintloppochensprintstafettattseframmot-samtettdistanslopp.

Närmasstartsloppetöver15kilometerklassiskåkningavgörsiCanmoreden13decemberstårJönssonpåstartlinjen.

Annons
X

–Jagserdetmersomträningattfålitelängrelopp.MeniKuusamogickdetjubra(13:etidijaktstartenpåsammadistans).Såomformochskidorkännsbraärdetettloppjagsiktarlitepå,sägerJönssonitelefontillTT.

MenförstaväntarsprintstafettochindividuellsprintifristiliQuebecfredagochlördag.

–Jagvillgärnavinna,menjagvetinteomjagkommergöradet.Detärheltnyaförutsättningar,ettcitylopp,enplattochkurvighistoria.Jagtyckermeromtuffabanor,sägerJönsson.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  TillskillnadmotdistansåkarnasåärallasprintstjärnorpåplatsiKanada,eftersomdetärsprintäveniCanmorenästahelg.

  –Ja,detbliringalättatävlingar.Ochviharjuflerayngreåkaremed,fördemärdetviktigtattåkabraförattslåsiginiVM-laget,sägerJönsson.

  –Teamsprintengårocksåifristil,somiVM,menmanskavetaattdetärlångtditochattdethärärenspeciellbana.VM-bananärenrejälttuffbana,riktigtkuperad,såegentligenhartävlingarnaintemedvarandraattgöra.

  FörförbundskaptenLarsÖbergblirsprintstafettenändåettavfåtillfällenatttestakonstellationer.SannoliktblirdetJönssonochTeodorPetersoniförstalagetpåfredagen.

  Längdlandslagetärsprittövervärldendennadecember.Medan13sprintåkareäriQuebecliggersjudistansåkarepålägeriSilverStarlängrevästerutiKanada.AllasamlassedanfördetretävlingarnaiCanmorenästavecka.

  Treavdistansåkarna,MarcusHellner,DanielRichardssonochEmmaWikén,åktedocktillAlpernapåtorsdagenföretttvåveckorlångthöghöjdsläger.DitansluterävenCharlotteKallaefterhelgendåhonskatävlaiSverigecupeniPiteå.

  StockholmTT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X