Annons
X
Annons
X

JohnsonControlspåvägattköpaTyco

AmerikanskaJohnsonControls,ettkonglomeratverksamtsomblandannatfordonsunderleverantör,ärnäraattköpadetIrlandsbaseradesäkerhetslösningsbolagetTycoförnärmare20miljarderdollar.

Av Direkt

DetskriverFinancialTimesochWallStreetJournalmedhänvisningtillpersonermedinsyniärendet.

Affärengörsdelvismotbakgrundavskatteskäl,såkalladtaxinversion,däramerikanskabolagmedrelativhögföretagsbeskattningiställetsökerirländskbeskattninggenomattköpaettföretagmedirländskthuvudkontor.TidigareharliknandeaffärerväcktpolitiskvredeiUSAochmöttsmedförsöktillpolitiskamotåtgärder.

Affärenkankommaatttillkännagesredanpåmåndagen.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X