Annons
X
Annons
X

Jemensökerefterkidnappade

Jemenitiskamyndigheteruppgavpåsöndagenattenstoreftersökningsoperationeftertvåfinländareochenösterrikare,somkidnappadesihuvudstadenSanaaifredags,fortfarandepågår.KällorinomsäkerhetstjänstenuppgerattdetreförmodasvarakvariSanaaochattmannoterathotomkidnappningavutlänningarfrånal-Qaidahåll.

Av AFP, TT

TvåavdetrevästerlänningarnaharvaritiJemenentidförattstuderaarabiskamedandentredje,enkvinnafrånFinland,hadeanläntditnyligen.

SanaaTT-AFP

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X