Annons
X
Annons
X

Islamister”skulletastorseger”

DetMuslimskabrödraskapetkommerattvinnaenpromenadsegeromegyptiernagårtillfriavalimorgon.DetsägerAbdAl-monemAboAl-fotouh,somsitteriorganisationensledanderådtillSvD.

(uppdaterad)
AbdAl-monemAboAl-fotouhsitteridetledanderådetförMuslimskabrödra­skapet.”MubaraksdiktaturharskapatenpolitiskökeniEgypten”,sägerhan.

AbdAl-monemAboAl-fotouhsitteridetledanderådetförMuslimskabrödra­skapet.”MubaraksdiktaturharskapatenpolitiskökeniEgypten”,sägerhan. Foto: OLATORKELSSON

SVDIEGYPTEN

–Blirdetvalnästaveckasåkommerviattfå80procentavrösterna.MubaraksdiktaturharskapatenpolitiskökeniEgypten.BlirdetvalnästaveckasåharväljarnaipraktikenbaradetstyrandeNDP-partietellerdetMuslimskabrödraskapetattväljapå.Idetlägetfårvi80procentavrösterna,sägerAbdAl-monemAboAl-fotouh.Ochläggertill:

–Menomdendemokratiskaprocessenrullarpå,nyapartierochtidningarskapas,jadåkommervåraväljarsiffrorattsjunkatill20–25procent.Jagberättardetförattjagmåstevaraärligmotdig,sägerAbdAl-monemAboAl-fotouh.

–TittapåhurdetserutidemonstrationernapåTahrirtorget.Därutgörintebrödraskapetmeränkanske5–10procentavdemonstranterna,sägerhan.Viträffarhonomidetegyptiskaläkarförbundetslokaler.DärstyrdenvälkläddeläkarenöverorganisationenArabiskamedicinföreningen.

Annons
X

LiksomdeflestaavhanskollegeridetMuslimskabrödraskapetharhansuttitårataliegyptiskafängelserifleraomgångar.Igårfrigavstvåavderasledareurfängelset.

Här,somöverhelaKairo,finnsdetingensomlängretvivlarpåattpresidentMubarakkommerattavgå.Fråganärnärochhur.Dåkommerbrödraskapetsstoradagefteråravförföljelserochislamistiskterrorstämpel.

–Detegyptiskafolketärdjuptreligiöstochdetmåsteallasomvillstyradethärlandetrespektera,sägerAboAl-fotouh.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vadtyckerduomdennytillsattevicepresidenten,spionchefenOmarSuleiman,somlängelettjaktenpåeramuslimskabröder?

  –Jagtyckeringentingomhonom.Jagberhonominteattvarareligiösellerinte.Jagbegärbaraatthanskarespekterademokratiskavärderingar,sägerhan.

  –Omvicepresidentensägeratthanskagörauppmedallapartieromenagendaförpolitiskareformerochval,såkanviaccepteradet,sägerAboAl-fotouh.Samtidigthävdarhanattrörelsenintenödvändigtvisställeruppsomettenhetligtparti.Envariantkanbliattstöttaenskildakandidaterurrörelsen.

  –Atttävlaomverkställandeposterärintenödvändigtvisvårtfrämstamål.VivillverkaförettEgyptenförenligtmedislamiskavärderingarochprinciper.

  Vilkenplatsskulletillexempelhomosexuellamedborgarehaidetsamhället?

  –Detärintevårtproblem–detärertproblemiEuropaelleriAmerika!Lösdetsomnivill.Legaliseradetellerinte,menvarförvillniexporteradetproblemethit?Detärsomalkoholochvin.Detförbjudervifördetärfarligtförhälsaochlever.Respekteravårkulturochvårtval,sårespekterarvierkultur.Jagsägeringetomattnidrickervin!

  MagnusFalkehed

  Annons
  Annons
  X

  AbdAl-monemAboAl-fotouhsitteridetledanderådetförMuslimskabrödra­skapet.”MubaraksdiktaturharskapatenpolitiskökeniEgypten”,sägerhan.

  Foto: OLATORKELSSON Bild 1 av 3

  MånganattvakadevidTahrirtorget.Manvärmdesigvidöppnaeldarochsovpåkartongpapppågatanförattintelämnatorget.

  Foto: OLATORKELSSON Bild 2 av 3

  DemonstranterochmilitärfordonpräglarnugatubildeniKairo.

  Foto: OLATORKELSSON Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X