Annons
X
Annons
X

Isaf-soldaterträngdeinpåklinik

SvenskaAfghanistankommitténharkrävtenförklaringfråndenNatoleddaIsaf-styrkaniAfghanistan,sedansoldatertagitsiginpåenavdesssjukvårdskliniker.Intrångetskedde23-25oktober,dåett20-talamerikanskasoldaterochomkring100afghanskasoldatertogsiginpåenklinikiSewakaiprovinsenWardak,rapporterarEkot.

Av TT

–Deockuperadeheltsonikaklinikensomvidriverochstödjer.Detarheltenkeltöverklinikenitredagarochanvänderdensomcentrumförsinmilitäroperationochförhör,sägerAfghanistankommitténslandchefAndreasStefansson.

StockholmTT

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X