Annons
X
Annons
X
Film
Recension

Into eternity Intoeternity

Into eternity

Regi
Michael Madsen
Genre
Dokumentär
Längd
15 min

Från 11 år.

Betyg: 5 av 6

Nunärkärnkraftenblivitenickefrågaigen–allapartiertycksvaraenigaomattdenbehövs–kandetvaralämpligtattsedennadanskadokumentäromvärldensförstapermanentaförvaringsplatsförutbräntkärnbränslesomhållerpåattbyggasiFinland.Onkalo,hålan,kallasdensomtänktförendrake,ochärettjätteliktunderjordisksystem,somskaförslutasochinteöppnaspå100000år.Detkan­naturligtvisingengarantera.Vadivetviomhurvärldenserutom100årochhurskylten”tillträdeförbjudet”kommerattåtlydasnärävenutbränturanblivitattraktivt–ävenuranärjuenändligresurs.Kameranåkergångpågånglångsamtochljudlöstinidetsvartaberget,medande­finskaochsvenska”experterna”nästanlitegeneratförklararattdefaktisktingetvetomhurframtidenkommerattgestaltasig.Onkalaärbaraplaneratföratttahandomdetfinskakärnavfallet.Ochrestenavvärldenskärnavfall,varskadetbegravas?

OnkalafårenatttänkapåAniara,därrymdskeppetrörsigiuniversummedsammahastighetellerlångsamhetsomenbubblaiettglas.Intoeternityärskrämmandesuggestiv.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X