Annons
X
Annons
X

Isäsong:Blodapelsin

Kunskapenomvilkalivsmedelsomärisäsonghållerpåattförsvinna.SommotmedelpresenterasvarjeveckaenaktuellråvarahäriMinHelg.IdagskriverMats-EricNilssonomblodapelsinen.

Detärmöjligennågotoglamoröstmedapelsiner.Någotmanhademedsigiskidspåretnärdetfannssnö.Somidagblirkvartillsistifruktkorgenpåjobbet.Somgörenkladdigomhänderna.

Dessutomärdeanonyma.FörstförnioårsedaniFlorensvackrasaluhallinsågjagattintebaraäpplenutanävenapelsinerkanhaettnamn.IIcabutikenstårdetjusombekantbaradetnågotenfaldiga”Apelsiner/Italien”,menpådehandskrivnaitalienskaskyltarnaangavsiställetvilkensortdethandladeom.

Avnågotskälfästejagmigvidordettarocco.Ändåköptejagdumtnogingen,ochdettogfleraårinnanjaginsågmittmisstag.Dennasmakrikaochnärapåkärnfriablodapelsinansesavmångakännarevaravärldensbästa.Balansenmellansyraochsötmaärperfekt.

Annons
X

Mentaroccoärsorgligtnogsvårattfåtagpåisvenskabutiker.Skaletärtuntochfruktenkänsligförlängretransporter.DessutomgörlivsmedelkedjornasinköparebedömningenattviiSverigeharenalltföroutveckladsmakförattförståosspådennadelikatess.Skulledutrotsdettakommaöverettparti,slåbaratill,ochstruntaiprislappen.

Fördetärjustnusomchansenfinns.Sedannågonveckaleverviiblodapelsinenskortamenunderbaratid.Ochlyckasmaninteläggavantarnapåettkilotaroccoärmoroettfullgottalternativ.ÄvendennaodlasiCataniaområdetpåöstraSicilien.Hososssäljsdenoftainslagenipappermedmärket”Gyllenekorset”ochharennågotkärvaresmakänsinelegantarekusin.Sombästärmoroislutetavjanuariochifebruaridådenblirhärligtblodrödavdekallasicilianskanätterna.

Ätdemsomdeär.Görenklaochfriskaefterrättersomsorbeterochsallader.Menglöminteattblodapelsinenävenärutmärktiförrätterochvarmrätter.Tillfågelochfisk–försmakensochfärgensskull.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Mitttips :

  Förattkunnaanvändaapelsinerimatlagningbehövermankunnafileadem.Ommanharenknivmedböjligtbladärdetenkelt.

  1.Skärbortendrygcentimeteravapelsinensbåda”ändar”.

  2.Ställfruktenpådenenaavdeavskurnaändarnaochskäruppifrånochnedbortskaletgenomattföljaapelsinensform.Fortsättmeddettarunthelafruktentillsalltskalärborta.

  3.Placeradennupåsidanmedenaändenmotdigochskärutfiléernautmedhinnorna,enefteren.Läggdemienportionsskål,ringlaöverlitehonungochtoppamedrostadehasselnötter.Efterrättenärklar!

  SökreceptpåTastelinemedapelsin

  tasteline.com
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X