Annons
X
Annons
X

HP:snyadatorslårApple

HPharnupresenteratsinnya12,5-tumsultrabookmedinriktningpåföretagsanvändare,HPElitebookFolioG1.

CES-mässan 2016

Foto: HP

Denmestintressantaaspektenmeddatornärattdenäroerhörttunn,tillochmedtunnareänApplesuppmärksammadeMacbooksomsläpptesihöstas.

HP:sdatormäterbara12,4millimeterdärdenärsomtjockast,vilketkanjämförasmedMacbookens13,3millimeter.HP:sdatorärdäremotenaningtyngremedsina0,99kilojämförtmedde0,92kilosomApplesmotsvarighetvägerinpå.

Underhuvensitteren1,2GHzIntelCorem7-processorochdatorngårattfåmed4K-skärmfördensomvillhadet.

Annons
X

”Skärmensaknarnästankanterheltochhållet”

engadget.com

Kommerattsläppasimars

techradar.com
Annons
Foto: HP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X