Annons
X
Annons
X

KraftigakursfalliAsien

OronövertillståndetivärldsekonominfickdeledandebörsernaiAsienattåterigenfallakraftigtpåonsdagen,samtidigtsomoljeprisernafortsatteattsjunka.HandelsbankensHongkongchefJohanAndrénmenarattoronfrämstkankopplastilldetlågaoljepriset.

(uppdaterad)
Tokyobörsenpåonsdagen.

Tokyobörsenpåonsdagen. Foto: EugeneHoshiko/AP

ITokyohadebådeNikkei225-indexochdetbredareTopixindexsjunkitmed3,7procentvidstängningenklockansju,svensktid.Tokyobörsenharnufallitmedmerän20procentfrånförraåretstoppnivå.Därmedharbörsenteknisktsettgåttiniennedåtriktadmarknadförförstagångensedan2013,skriverReuters.

HongkongbörsensHangSeng-indexhadesamtidigtfallitmed3,8procent.EnligtMarketwatchärHongkongbörsennerepådelägstanivåernapåövertreår.

JohanAndrén,HandelsbankenskontorschefiHongkong,trorinteattdagensfallhandlaromKinautanfrämstomoronkringoljeprisutvecklingen.

Annons
X

–JagtrorinteattdetärKina-relateratutanattdetråderenallmänoroochattdetäroljeprisetsomdriverdethär.Medtankepådetrekordlågaprisetpå28dollarperfat,finnsenallmännegativsynpåhurekonomiernakommerattutvecklasinärtid,sägerJohanAndréntillSvDNäringsliv.

OljesektornärblanddestörstaförlorarnapåHongkongbörsen.Cnooc,ettavKinasstörstaoffshorebolag,fölltillsin11-årslägstanivåefterattdemeddelatattdesänkeroljeproduktionenförförstagångenpåettdecennium,ispårenavderekordlågaoljepriserna,skriverBloomberg.

IKinatycktesnedgångenmildrasavförhoppningaromattytterligareekonomiskastimulanserväntasskeföredetkinesiskamånnyåretifebruari.Redanpåtisdagenmeddeladekinesiskacentralbankenattdeförehelgdagenskulleskjutatill600miljarderyuan,motsvarande781miljarderkronorilandetsbanksystemförattförbättralikviditeten,skriverReuters.

JohanAndréntrordockattmarknadensförhoppningaromfortsattakinesiskastimulanserskasesmedvissskepsis.

–Vid2020villKinadubblalandetsBNPirelationtillnivånför2010.Förattuppnådettatrormarknadenattstatenmåstegåinmedstimulanser.DetråderalltsåenkontraintuitivoptimismtrotsatttillväxteniKinaärhistorisktlåg,sägerAndrén.

Shanghaiskompositindexlågpåminus1,1procent.

SeoulbörsensKospi-indexhadevidstängningsjunkitmed2,3procent.TaiwanbörsensWeightedIndexbackademed2,0procent.

BBC:"Dettaärprecisdetbörsernafruktade"

bbc.com
Annons

Tokyobörsenpåonsdagen.

Foto: EugeneHoshiko/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X