Annons
X
Annons
X

Hållkollifiskdisken

Osäkerpåfisken?AppenFisk&Skaldjurhjälperossattnavigerarättifiskdisken.Denrymmerinfoomett60-talfiskarter–manfårtillexempelvetanärfiskenärisäsong,omdenfinnspårödalistanochvilkafiskarsomgravidakvinnorskaundvika.

Appen,somtagitsframavTigrisdesignAB,gerocksåtipspåhurolikafiskarskatillagas,vilkavinersompassartillfiskmiddagenochhurmanskiljerfärskafiskarfråndesombörjartappasinfräschör.

tigrisdesign.se/apps/fiskskaldjur

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X