Annons
X
Annons
X

HajdödadesurfareiIndiskaoceanen

EnsurfaremistelivetiIndiskaoceanenpåmåndagen.DethändeviddenfranskaönRéunion.

Av AFP, TT

Den22-årigeöbonavledavskadornaefterdetatthajenslititavhansenaben.

AndrasurfarelyckadesdrahonomtillstrandenvidTrois-Bassinsefterattacken,mennärsjukvårdarenåddeframhade22-åringenredandrabbatsavhjärtstillestånd.

Förraåreträknademantillsexhajattackerpåturistön,varavtvådödliga.

Annons
X

Saint-DenisdelaRéunionTT-AFP

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X