Annons
X
Annons
X

Eagles-stjärnanGlennFreydöd

GlennFrey,enavgrundarnaavdetamerikanskarockbandetEagles,haravlidit67årgammal.HanavlediNewYorkpåmåndagen.Eaglesvarenenormframgångssagaunder1970-taletochbandetärmestkäntförmonsterhiten"HotelCalifornia".

Av TT
(uppdaterad)

IettuttalandepåEagleshemsidameddelasdetattGlennFreydogavkomplikationerfrånblandannatakuttjocktarmsinflammation,lunginflammationochledgångsreumatism.

KändissajtenTMZ,somvarförstmedattrapporteraomdödsfallet,skriverattFreyopereradesinovember,ochatthanstillståndförvärradesdesenastedagarna.

GlennFrey. Foto: PeterMorrison/TTNYHETSBYRÅN

"Ingaordkanbeskrivavårsorg,ellervårkärlekochrespektförallthangivitoss",skriverfamiljenochövrigabandmedlemmariuttalandetdärmanocksåtackaralla"somföljtGlennskamp,ochsomhoppatsochbettomhanstillfrisknande".

Annons
X

FreyspeladegitarrochkeyboardsiEagles.Hansjöngocksåpåflerahitssomblandannat"Heartachetonight"och"Tequilasunrise",skriverVariety.Hanvarävenmedochskrevdenklassiskalåten"HotelCalifornia",1976.

EaglesmedTimothyBSchmit,DonHenley,GlennFreyochJoeWalsh. Foto: ChrisPizzello/AP

FreybildadeEagles1971tillsammansmedDonHenley,BernieLeadonochRandyMeisner.

FreyochHenleyblevsedanbandetsledarduo,medanövrigamedlemmarkommitochgått.Bandetsåldeundersinstorhetstidmiljontalsskivor.Gruppenssamlingsalbum"Theirgreatesthits1971–1975",uppgesvaraettavdemestsåldaalbumennågonsin.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bandetsplittrades1980,menåterförenades1994.

  –Visplittradesaldrig,vitogbaraen14årlångpaus,sadeFreyisambandmedåterföreningen.

  ParhästenDonHenleyhyllarnuFreykärleksfulltiettegetuttalandesompublicerasitidskriftenRollingStonepåmåndagen:

  "Hanvarsomenbrorförmig,vivarenfamiljochsomiallafamiljerfinnsdetettmåttavdysfunktion",skriverHenleyochfortsätterlitelängreframatt"jagtrorknappastpåödetmenjagärsäkerpåattnärminvägkorsadesmedGlennLewisFreys1970,såförändradesmittlivföralltid,ochdetpåverkadeislutändanlivetförmiljontalsandramänniskorpådennaplanet".

  EfterattEaglesupplösts1980hadeFreyenframgångsriksolokarriär.Hansstörstahitvar"Theheatison"somspeladesinförfilmen"SnuteniHollywood",1984,rapporterarBBC.Ävenlåten"Youbelongtothecity"somhördesidenpopuläratv-serienMiamiViceblevenstorframgång

  Annons
  Annons
  X

  GlennFrey.

  Foto: PeterMorrison/TTNYHETSBYRÅN Bild 1 av 2

  EaglesmedTimothyBSchmit,DonHenley,GlennFreyochJoeWalsh.

  Foto: ChrisPizzello/AP Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X