Annons
X
Annons
X

Friadeftersmygfilmningpåtoa

Stockholmstingsrättharfriaten41-årigmansomsmygfilmatettstortantalkvinnorpåtoaletter.

Av TT

Smygfilmandetupptäcktesavenkvinnanärhonsattpåtoalettenpåettkafé.Domstolenslårfastattkvinnanbevisligenutsattsförenintegritetskränkning,mendetbetraktasintesomsexuelltofredande,skriverMetro.

Falletärdetsenastedärenpersonfriasidomstoleftersmygfilmning.

IoktoberslogHögstadomstolenfastattdetinteärofredandeattsmygfilmanågonsomharsex.

Annons
X

Justitiedepartementetanalyserarförnärvaranderemissvarsomkommitinomenföreslagenlagomolovligfotografering.Blirförslagetverklighetfårdensomutansamtyckefilmarpersoneriprivatmiljöochintimasituationerstraff(upptilltvåårsfängelse).

StockholmTT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X