Annons
X
Annons
X

Finlandförberederuppbrottfråneuron

Deeuropeiskaledarnamåstevarabereddapåettuppbrottfråneurozonen,sägerFinlandsutrikesministerErkkiTuomioja.

Av Direkt, TT
FinlandsutrikesministerErkkiTuomioja.

FinlandsutrikesministerErkkiTuomioja. Foto: AP

Finlandförberedersigföratteuroområdetkanbrytasupp.

DetsadeFinlandsutrikesministerErkkiTuomiojatillDailyTelegraph.

–Vimåsteöppetsesannolikhetenföratteuronbrytsupp,sadehan.

Annons
X

•LÄSMER: FinlandsstatsministerkrävermeravEMU.

•LÄSMER: Finlandsajatillspansktnödlån.

HantilladeattingeniFinlandförespråkaratteuroområdetbörbrytasupp,”menvimåstevaraförberedda”,ochFinlandsregeringharenplanförallaeventualiteter.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hansadeattallaöverallttänkerpåatteuroområdetskansplittras,menattdetfinnskonsensusförattdetskullekostamerpåkortochmedellångsiktänatthanterakrisen.

  –Menlåtmigtilläggaattenuppbrytningaveuroområdetintebetyderslutetpådeneuropeiskaunionen.DetkangöraattEUfungerarbättre,sadeErkkiTuomiojatillDailyTelegraph.

  •PERSPEKTIV ”Finlandbästiklassen–menräckerdet?”

  SannfinländarnaspartiledareTimoSoinisadesamtidigttillDaliyTelegraphattdetbaraärentidsfrågainnandetfinnsreglerpåplatsförhurmankanlämnaeuron.

  –AntingenkommersydellernorrattbrytasiglosseftersomdennavalutatvångströjaledertillmisärförmiljonerochförstörEuropasframtid.Detärentotalkatastrof.Vikommerattfåslutpengarsomvihållerpånu.IngeniEuropavillvaraförstmedattlämnaeuronochfåhelaskulden,sadeTimoSoini.

  •LÄSMER: Ökadspänningmellannordochsyd.

  FinlandsEuropaministerAlexanderStubbsadepåfredagenattFinlandtill”100procent”stårbakomeuron,enligtReuters.

  –Jagvillgöraklartattutrikesministernsspekulationinteåterspeglarregeringensposition,sägerhan,medanledningavregeringskolleganErkkiTuomiojasuttalandentillTheDailyTelegraph.

  Tuomiojatilläggeratthanmisstrorplanernapåattfördjupadenfinanspolitiskaintegrationenmellanmedlemsländernaoch”defyrasgäng”,vilketärenhänvisningtillEU:spermanenteordförandeHermanVanRompuy,EU-kommissionensordförandeJoséManuelBarroso,EurogruppensordförandeJean-ClaudeJunckerochECB-chefenMarioDraghi.

  –Jaglitarintepådedärmänniskorna,sägerTuomioja.

  •MERLÄSNING:

  LarsWohlin ”Euronharingenframtid.”

  DrDoom Spår”Fixit”före”Grexit”.

  Vadbetyder”Fixit”? Ordlistanövereurkrisenstugg.

  StockholmTT/DIREKT

  Annons
  Annons
  X

  FinlandsutrikesministerErkkiTuomioja.

  Foto: AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X