Annons
X
Annons
X
Scen
Recension

Lilla Spöket Laban Dantes skattjakt Fiffigiscensättninglekermedrädslor

Lilla Spöket Laban Dantes skattjakt

Genre
Barn- och ungdomsteater

Boulevardteatern
Teater Accént.

Boulevardteaternförlitarsigpådendramatiseradebarnbokensdragningskraft.Tillsammansmedteaterversioneravdengamlagodingen”HistorienomNågon”,GunillaBergströmshögtälskadeAlfonsÅberg,PijaLindenbaums”Kentaochbarbisarna”ochUlfStarks”Diktatorn”finnsnu”LillaSpöketLaban”pårepertoarenförbarn(från3år).

Labansvarumärkeärstarktochsalongenfullsatt.DensomlästIngerochLasseSandbergsklassiskabilderböckeranarattdetinteäralldeleslättattmaterialiseraspökvärldenpåscenen.

RegissörenDanielGoldmannharfiffigtnoggjortenramberättelseometttappertturnerandeteatersällskapsomåkerlandochrikeruntförattspelasagor.NuvillmanmedsinasvajigakulisseriscensättalivetpåslottetGomorronsol,därspökfamiljenmedlillaskrajaspöketLabanhuserarikällaren.

Annons
X

Detärmångalageravrollspel.SkickligaskådespelarnaLinaAndersson,StenHellströmochUlfMontanspelarmedsmittandegotthumörteatergruppensaktörersomspelarspöken,kungafamiljochtjänstefolksamtbyterrollermedvarandra(kanskenågongångförmycket).

Denlillateatertruppenkommenterarocksåspeletallteftersom:favoritscenerfårgåirepris,andrafårmangöraomtillsallaärnöjda;detvisarsigexempelvisvarasvårtattspelaosynlig.

KostymernaochinteminstJörgenAggeklintsklurigastämningsmusikochsångermedknorrgerdragavvaudevilleochvarieté.Manlekermedrädslorochspökerier;allaärräddaförnågot,tillochmedLabansspökpappaharensvag(hemlig)punkt.Rollekensdramaturgi,somminstabarnkännertill,gårsomenrödtrådnärLabanlärsigattspöka,utmanardetläskigaochstickerhålpådetskrämmande.Ochenvänligtinställdbarnpublikföljerintresseratdevuxnasteaterlekpåscenen.

Gottgreppomsinpublik(2–5år)isinminimalaspellokalharocksåTeaterAccénti”Dantesskattjakt”avLindaKrüger.Historienärenkel:enpojkeharsvårtattsomnautansingosekrokodil,menundernattensresamöterhanettgänglustigafigurerunderstjärnhimlen.

Allaärdeförknippademedenfärg,somdensvartakatten,denrödacirkusdirektören,engulcitronfjäril,enrosabalettsvanochengrå(finans)haj.Färgernagårigenidetygskynkensomitaktmedspeletinramardenlillaspelplatsen.

AgnetaAhlinsregiärtydligochkonkret,medplatsförfantasifullautvikningartillMozartstoner.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X