Annons
X
Annons
X

Femfavoritstädervidfloder

Detärnågotspecielltmedstäderochfloder.Livetflyterliksomlugnareochskönarehär.SvDbjuderpåfemfavoriter.

BudapestliggervackertvidDonau.

BudapestliggervackertvidDonau. Foto: RAYKOSWENSSON/STOCKXCHNG

BudapestkrönerDonau.Ellerärdettvärtom?VandrainkvällenlängsKedjebronochseparlamentochslottsklippaspeglasigiEuropasmestomsjungnaflod.

RESEGUIDE: 10tipsomBudapest

Torunmedtorn,tinnarochtårpilarserutsomnågotfrånsagorna.VärldsarvslistadstadlängsflodenWisla.

Annons
X

LÄSMER; LugnochropåkurortiPolen

Antwerpenärintebarachokladochdiamanter.FlodenScheldeförgyllerocksåstadensomundermedeltidenvarEuropasnäststörstanorromAlperna.

RESEGUIDE: SvDguidaretillAntwerpen

Riga.VikingarnalärhaseglatnerförDaugavamotSvartahavet.NuspeglarsigenavEuropasvackrastehuvudstäderifloden.

RESEGUIDE: PassapåattgåvilseiRiga

IspanskaMeridaflyterhistorienbokstavligengenomstaden.VandraPuenteRomanoöverRioGuadianaochduvandrarmotdengamlaromerskaprovinsenLusitaniashuvudstad.

Respress

Annons
Annons
X

BudapestliggervackertvidDonau.

Foto: RAYKOSWENSSON/STOCKXCHNG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X