Annons
X
Annons
X

Fängelseförläppkannibal

Den52-årigedocentvidKarolinskainstitutetsomskaravsinhustrusläppdömstillfemårsfängelseförgrovmisshandel.Åklagarenmenadeattmisshandelnvarsynnerligengrovochyrkadepåattmannenskulledömastillfängelseiåttaår,rapporterarExpressen.

Av TT

Närdocentenivårasattackeradesinfruvardetisyfteattstraffahenneeftersomhantroddeatthonvarotrogen.Sedanhanskuritavläppenmedskalpellstoppadehanläppenimunnenochtuggadepåden.

StockholmTT

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X