Annons
X
Annons
X

Facebooktjänarmindrepåmobilanvändare

Facebooktjänarmindrepåmobilanvändarna.

Facebooktjänarmindrepåmobilanvändarna. Foto: SCANPIX

PressenökarpåFacebookinförbörsintroduktionenattökaannonsintäkternaperanvändare.Ietttilläggtillintroduktionsansökanigårerkännersajtensamtidigtattmantjänarsämrepengarpåmobilanvändarna,somnuutgöröverhälftenavsajtens900miljoneranvändare.

Näralltflerkunderloggarinviadenmobilaplattformenminskarannonsintäkternaförsajten,detavslöjarFacebookietttilläggtillsinnoteringsansökanförintroduktionenpåNasdaqden18maj.DetskriverWallStreetJournalochFT.com.

Överhälftenavdecirka900miljoneranvändarnaloggarnuinviamobilsajten.Barasedandecemberharantaletökatfrån425miljonertill488miljoneridag,uppgerGoogle.

Annons
X

Densocialanätverkssajtensledningärjustnuutepåsåkalladroadshowinförnoteringenochenalltmerkänsligfrågablandinvesterare,analytikerochannonsörerärjustbolagetsfilosofiattanvändarupplevelsengårföreintäkterna.

–Demåsteklurauthurdeskakunnatjänapengarpåsinamobilanvändareocksåpåkortsikt.Dethardeintelyckatsmedhittills,ochdemåstegöradetpåettsättsominteförsämraranvändarupplevelsen,sägerJedWilliams,analytikerpåBIA/KelseytillFT.com.

Annons
Annons
X

Facebooktjänarmindrepåmobilanvändarna.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X