Annons
X
Annons
X

Europa kan gå miste om bästa forskarna

Oro för forskningens framtid I ett krisande EU har fått 42 nobelpristagare och 5 Fields-medaljvinnare att skriva ett öppet brev till EU:s medlemsstaters stats- och regeringschefer samt ordförande för EU:s institutioner.

BRÄNNPUNKT | FORSKNING

Det sägs ofta att varje kris även medför möjligheter. Den pågående ekonomiska krisen tvingar oss att välja, och ett av dessa val rör forskning och dess finansiering. År 2000, satte Ni och Era föregångare upp som mål att EU skulle bli ”världens mest dynamiska kunskaps-baserade ekonomi år 2010”. Denna intention var ambitiös och ädel, men målsättningen har ännu inte uppnåtts.

Forskning kan hjälpa oss hitta svar på många viktiga problem som vi konfronteras med idag: nya sätt att utvinna energi, nya produkter och sätt att producera dessa, förbättrad förståelse för hur samhället fungerar och hur vi kan organisera det. Vi är bara i början på en revolutionerande ny förståelse för hur vår kropp fungerar vilket kommer att få vittgående positiva effekter på hälsa och åldrande i framtiden.

Europa ligger i framkant inom många forskningsområden. Att omvandla denna kunskap till nya innovativa produkter, tjänster och industrier är det enda sättet för Europa att förbli konkurrenskraftigt i dagens snabbt föränderliga värld, och därmed garantera Europas långsiktiga ekonomiska välstånd.

Annons
X

Kunskap känner inga gränser. Konkurrensen är mycket hög på den globala marknaden för toppbegåvningar. Europa har inte råd att förlora sina bästa forskare, och skulle gynnas mycket genom att attrahera utländska begåvningar. Att minska medlen till excellent forskning, skulle medföra en nedgång i antalet duktiga forskare. Om EU-budgeten för forskning och innovation kraftigt minskar riskerar vi att förlora en generation begåvade forskare just när Europa behöver dem som bäst.

Det Europeiska Forskningsrådet (ERC) har uppnått internationellt erkännande på anmärkningsvärt kort tid. ERC finansierar de bästa forskarna, oavsett nationalitet, var de än arbetar i Europa: Excellenta forskare, excellenta projekt. ERC utgör ett viktigt komplement till den nationella finansieringen av grundforskning.

Finansiering av forskning på EU-nivå möjliggör ett bättre utnyttjande av våra resurser och effektiviserar de nationella forskningsmedlen. Dessa EU-resurser är mycket värdefulla. De har redan visats vara av utomordentligt stort värde för europeisk forskning, liksom för samhället i stort, och har dessutom ökat Europas internationella konkurrenskraft.

Det är mycket angeläget att vi på ett pan-europeiskt plan stödjer, och ännu viktigare, inspirerar, den väldiga rikedom av forsknings- och innovationspotential som finns över hela Europa. Vi är övertygade om att den yngre generationen av forskare också kommer att göra sin stämma hörd – och Ni bör lyssna på vad de har att säga.

Vår fråga till Er, stats- och regeringschefer samt ordförande som träffas i Bryssel den 22 till 23 november för att diskutera EU:s budget för 2014 till 2020, är enkel: när Europas framtida budget presenteras, vilken roll kommer forskningen att ha i Europa i framtiden?

SIDNEY ALTMAN

Kemipriset 1989

WERNER ARBER

Medicinpriset 1978

ROBERT J. AUMANN

Ekonomipriset 2005

FRANCOISE BARRÉ-SINOUSSI

Medicinpriset 2008

GÜNTER BLOBEL

Medicinpriset 1999

MARIO CAPECCHI

Medicinpriset 2007

AARON CIECHANOVER

Kemipriset 2004

CLAUDE COHEN-TANNOUDJI

Fysikpriset 1997

JOHANN DEISENHOFER

Kemipriset 1988

RICHARD R. ERNST

Kemipriset 1991

GERHART ERTL

Kemipriset 2007

SIR MARTIN EVANS

Medicinpriset 2007

ALBERT FERT

Fysikpriset 2007

ANDRE GEIM

Fysikpriset 2010

SERGE HAROCHE

Fysikpriset 2012

AVRAM HERSHKO

Kemipriset 2004

JULES A. HOFFMANN

Medicinpriset 2011

ROALD HOFFMANN

Kemipriset 1981

ROBERT HUBER

Kemipriset 1988

SIR TIM HUNT

Medicinpriset 2001

ERIC R. KANDEL

Medicinpriset 2000

KLAUS VON KLITZING

Fysikpriset 1985

SIR HAROLD KROTO

Kemipriset 1996

FINN KYDLAND

Ekonomipriset 2004

JEAN-MARIE LEHN

Kemipriset 1987

ERIC S. MASKIN

Ekonomipriset 2007

DALE T. MORTENSEN

Ekonomipriset 2010

ERWIN NEHER

Medicinpriset 1991

KONSTANTIN NOVOSELOV

Fysikpriset 2010

SIR PAUL NURSE

Medicinpriset 2001

CHRISTIANE NÜSSLEIN-VOLHARD

Medicinpriset 1995

VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN

Kemipriset 2009

RICHARD J. ROBERTS

Medicinpriset 1993

HEINRICH ROHRER

Fysikpriset 1986

BERT SAKMANN

Medicinpriset 1991

BENGT I. SAMUELSSON

Medicinpriset 1982

JOHN E. SULSTON

Medicinpriset 2002

JACK W. SZOSTAK

Medicinpriset 2009

JOHN E. WALKER

Kemipriset 1997

ADA E. YONATH

Kemipriset 2009

ROLF ZINKERNAGEL

Medicinpriset 1996

HARALD ZUR HAUSEN

Medicinpriset 2008

Mottagare av Fieldsmedaljen:

PIERRE DELIGNE, 1978

TIMOTHY GOWERS, 1988

MAXIM KONTSEVICH, 1998

STANISLAV SMIRNOV, 2010

CEDRIC VILLANI, 2010

Annons
X
Annons
X
X
X
X
Annons
X