Annons
X
Annons
X

EUlättarspansktunderskottsmål

KristyngdaSpanienkanfåettårtillpåsigförattfåordningpåsinastatsfinanser.

Av Reuters, TT
(uppdaterad)
SpanienspremiärministerMarianoRajoy.

SpanienspremiärministerMarianoRajoy. Foto: SUSANAVERA/REUTERS

TillnästaårskulleSpanienhapressatnedsittbudgetunderskotttillunder3procentavBNP,somärdenhögstatillåtnanivåniEU.Mendetkravetuppfattasintelängresomrealistiskt.

Spaniensekonomigårmerbakåtänframåt,arbetslöshetenärskyhögochregeringenmåstebetalasmärtsamthögaräntorförattlånapengar.EU-kommissionenvilldärförgespanjorernatill2014påsigförattuppfyllamålet.

FörslagetkommerattlämnasöverpåtisdagtillEU:sfinansministrarsomsammanträderiBryssel.

Annons
X

RäntetrycketmotSpanienfortsätterattdraiväguppåt.Idagstegräntanpådentioårigaspanskastatsobligationentill7,05procentpåandrahandsmarknaden.

Klockan17idagträffas17pressadefinansministrarfråneurozoneniBrysselförattblandannatdiskuteravillkorenfördetspanskaräddningspaketetpå100miljardereuro.

BrysselTT-Reuters

Annons
Annons
X

SpanienspremiärministerMarianoRajoy.

Foto: SUSANAVERA/REUTERS Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X