Annons
X
Annons
X

Ettdreamteampåslottet

Femnyastjärnorochännuettslott.PåsöndagenstartadeinspelningarnaavSVT:skultursåpa”Stjärnornapåslottet”.

Av Spektra, TT
Åretsstjärnorpåslottet:EwaFröling,RobertGustafsson,ClaesMalmberg(ejmedibild),Barbro'Lill-Babs'SvenssonochPhilpZandén.

Åretsstjärnorpåslottet:EwaFröling,RobertGustafsson,ClaesMalmberg(ejmedibild),Barbro'Lill-Babs'SvenssonochPhilpZandén. Foto: SCANPIX

-Dethäråretärviettriktigtdreamteam,sägerEwaFröling.

DetråderoroblanddefyrastjärnorsomsamlatspåskånskaBäckaskogslott.Enstjärnafattas.VarförClaesMalmberginteharanlänt,ellervarhanär,vetingen.OchdetstörPhilipZandén,somkännerClaessedantidigare,kliarsigihåret.

–Vifattaringenting.AntingenärClaessensomvanligt,ellersågömmerhansigibuskarnaochväntarpåatthoppafram.SVTförsökerförmodligenbarafåossurspel,sägerhan.

Annons
X

AttMalmbergspelarteateriGöteborg,anslutersenarepåkvällenochattalltärisinordningvetvarkenZandénellerdeandrastjärnornaEwaFröling,RobertGustafssonellerBarbro”Lill-Babs”Svensson.

Lill-Babshartidigarevaritmedi”Såmycketbättre”,TV4:sprogramsomharmångalikhetermedstjärnornapåslottet.Mensjälvärhoninteräddförattatttittarnaskafåhörahenneslivshistoriapåsammasättengångtill.

–Detärtvåolikaprogram.Idetandraprogrammetvardetmycketmerfokuspåmusiken.Dessutomtrorjagintesvenskafolketvetalltommig.Detkanskekommerframnågotheltnyttpåslottet,sägerhon.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Detärinteovanlighetattstjärnornaöppnarsigförvarandraunderveckandetillbringarpåslottet.Snararetvärtom.Bådestjärnornaochpublikenbrukarkunnafåtaldelavvälförborgadefamiljehemligheterochyrkesskvallerochfåvissinblickidekändaslottsgästernasprivatliv

  MendetäringetsomskrämmerRobertGustafsson-hanhartidigareberättatbådedetenaochdetandraisinsjälvbiografi”Frånvaggantilldeadline”.

  -Sådetkanjagvälgöraigen.Jagharingaproblemmeddet.Detendajagäroroligförärattjaginteärsårepresentativpåmorgonen.Menjagfårvälbjussapådet,sägerhan.

  TTSpektra:Vadvilldutameddignärduåkerhemigenefterdenhärveckan?

  –Allrahelstenheltnybekantskap.Enbekantskapsomhåller,någonmankanätamiddagmed.Idenhärbranschenjobbarmanihopochsesinteförrännästagångdetärdagsattjobba.Nuärdetpåriktigtochviskalärakännavarandra.

  KristianstadTTSpektra

  Annons
  Annons
  X

  Åretsstjärnorpåslottet:EwaFröling,RobertGustafsson,ClaesMalmberg(ejmedibild),Barbro'Lill-Babs'SvenssonochPhilpZandén.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X