Annons
X
Annons
X

EnighetiNatoomAfghanistanstyrkor

EnighetenvartydlignärförsvarsalliansenNatosamladestilltoppmöteiBarackObamashemstadChicagopåsöndagen.Efter2014kommerdetenbartatthandlaomstödinsatserfördeafghanskasäkerhetsstyrkorna.

EnighetenvartydlignärförsvarsalliansenNatosamladestilltoppmöteiBarackObamashemstadChicagopåsöndagen.Efter2014kommerdetenbartatthandlaomstödinsatserfördeafghanskasäkerhetsstyrkorna.

EnighetenvartydlignärförsvarsalliansenNatosamladestilltoppmöteiBarackObamashemstadChicagopåsöndagen.Efter2014kommerdetenbartatthandlaomstödinsatserfördeafghanskasäkerhetsstyrkorna. Foto: AP

DetbaravtillChicagodirektförfleraavdeltagarnaiG8-mötetiCampDavidfredag–lördag.IslutkommunikéntrycktemanpåviktenavtillväxtochattGreklandbörblikvarieurozonen.SnävabudgetramarspökariAfghanistan-politiken,meniennybokavNewYorkTimes-journalistenDavidSangerfinnseningåendebeskrivningavhurObamakomframtillbeslutetattettuttågmåsteske.

–RedanundersittförstaårsompresidentdrogObamaslutsatsenattdrömmenunderGeorgeWBush-eranomenförvandlingbaravarfantasier,skriverSanger.

DetsågdessutomutsomomNato-mötetskullebörjamedettbakslagrelaterattillAfghanistan.Pakistanstängdeavviktigamilitäratransportvägarinovemberienprotestmotatt24pakistanskasoldaterdödatsienattack.FörhoppningarfannsomatteninbjudantillpresidentAsifAliZardariskulleledatillettslutligtgenombrottideutdragnaförhandlingarna,menennystötestenärdethögapris,upptill5000dollar,sompakistanskamyndigheterkräverperlastbil.

Annons
X

Nato-toppmötetavslutassentpåtisdageftermiddagochstatsminister FredrikReinfeldtdeltaritvåkringmöten,delsdetinomIsaf-styrkan,delsettmedNatospartnerländerdärhanocksåskainledningstala.

Tusentalsmänniskorsamladestilldenstörstaprotestmanifestationensedanihöstas.OccupyChicagotillhördearrangörernameduttalandensom”Natoärinteviktigtochharintelängrenågotmandat”.Ett40-talgrepsilördagensdemonstrationerochpolistalesmänframhöllattdevarredoförmerundergårdagen.

VärdstadenChicagohargjortalltförattmötetinteskablienupprepningavdetkaotiskademokratiskapartikonventet1968närpolisbrutaltslogtillmotdemonstranter.Toppnyhetenvaratt tremängripits,misstänktaförattplaneratettbombdådmotObamasvalhögkvarter,borgmästarenRahmEmanuelsbostadochflerapolisstationer.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Detärtveksamtommötesdeltagarnahannmedatttittapåalltstadenharattbjuda,menMichelleObamatogmedmakorpåturtillblandannatdetsuperbakonstmuseetArtInstitute.

  Annons
  Annons
  X

  EnighetenvartydlignärförsvarsalliansenNatosamladestilltoppmöteiBarackObamashemstadChicagopåsöndagen.Efter2014kommerdetenbartatthandlaomstödinsatserfördeafghanskasäkerhetsstyrkorna.

  Foto: AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X