Annons
X
Annons
X

DuranDuranochOS-öppning

DetkommerattfinnasalternativiLondontillsjälvaöppningsceremoninavOSden27juli.Samtidigtkommerenkonsert,medlitetemaavinternlandskamp,atthållasiHydePark.

Av AFP, TT

IngamindreänpopgruppenDuranDuran,bildad1978,skarepresenterarEnglandpåscenmedanbandetStereophonicsärrepresentantförWales,SnowPatrolförNordirlandochsångarenPaoloNutiniförSkottland.

Menändåärvaletfritt.EnligtkonsertarrangörernaskabandengåpåvidtidersomgörattåhörarnakanföljaOS-öppningenpåstorbildsskärmar.

NärOSsedanslårigenportarnaden12augustiskasamtidigtbandetBlurframträdavidenkonsertiparken.

Annons
X

LondonTT-AFP

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X