Annons
X
Annons
X

DödsstraffkrävsförUSA-soldat

ÅklagarsidanienmilitärdomstoliUSAkommerattbegäradödsstraffförenamerikansksoldatsomanklagasförmordpå16civilaafghaner.MassakernpåbybornainträffadeisödraAfghanistanimars.

Av AFP, TT

EnarmétalesmanpåbasenLewis-McChord,därinledandeutfrågningarimåletmotsergeantRobertBaleshöllsinovember,bekräftadepåonsdagenattåklagarnaskayrkapådödsstraff.

DetärinteklartvilketdatumBalesställsinförkrigsrätt.

LosAngelesTT-AFP

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X