Annons
X
Annons
X

”Detblirrosornaskrig”

Sahlinsbeskedomattallaipartiledningenochdetverkställandeutskottetbörställasinaplatsertillförfogandeärettsättattvinnatid.DetmenarHenrikOscarsson,professoristatsvetenskapvidGöteborgsuniversitet.

–Detharhäntsåmycketdesenastedagarnaochdettaskrinläggerföljdernaavvalnederlagettilldenextrakongressen,sägerOscarsson.

HenrikOscarssonmenarattsamtidigtsomkriskommissionenkommerarbetamedattanalyseravalnederlagetkommerMonaSahlinnufåtidtillattförberedasiginfördenextrakongressensomväntasvidmaj,junimånad.

–OmhondåsomledareväljerattbytautdeverkställandeutskottenochsägeratthonförändrarSocialdemokraternaspolitikkanhongåstärkturdennaprocessochävensittakvarsompartiledare,trorOscarsson.

Annons
X

–Hennesutspelgörävenattenstörrekretsfårtapåsigansvaretsåatthonsjälvslipperbärahelaskulden.Omallskuldhamnarpåhennehadehonhaftsvårtattsittakvar.

JennyMadestam,statsvetarevidStockholmsuniversitet,trordockattMonaSahlinkommerattavgåvidextrakongressen.

–Jagtrorintehonsitterkvar.Honharintelegitimitetattförapartietigenomenförändringsprocess.Honharhaftfyraårpåsigochförattvisaförsinaväljareattdetarvalnederlagetpåallvarkrävsenförändring,sägerMadestam.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Menallkritiksomriktasfrånflerahållinompartietkanocksåäventyrapartietsviljaattförändrasinpolitik.

  –Detkommerblirosornaskrigfördetärmycketsomstårpåspelfördesomärinblandade.Valnederlagethotadeintepersonernasplatser,mennuärdepersonligenhotadeochriskenärattdetnublirenmaktkampiställetföratthandlaomideologifrågor,sägerHenrikOscarsson.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X