Annons
X
Annons
X

Cancersjuktrummisgerutbok

SugarplumFairy-trummisenochjournalistenKristianGidlundsblogg”Ikroppenmin”,omhanskampmotcancern,harfåttstortgenomslagochskanuävenblibok.Gidlunddrabbadesavmagcancerförstagången2011.Etthalvårsenaretycktesbehandlingenhalyckats,meniaugustiiårvisadedetsigattcancernkommittillbaka.Demycketpersonligablogginläggenpublicerasiboken”Ikroppenmin-resanmotlivetsslutochalltingsbörjan”somgesuttillvåren.

Av Spektra, TT

”Omettparmånaderkommer”Ikroppenmin-resanmotlivetsslutochalltingsbörjan”attgesut.Nuskajaggöraalltjagkanförattfåsedeninågonbutik.Jagskaförklämigsomenrumänskspionochköpadensjälv.Kännapådessomslag.Bläddrahastigtochlångsamt”,skriverKristianGidlundisinblogg.

StockholmTTSpektra

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X