Annons
X
Annons
X

EU–brittisktavgörandefårrespit

BrittiskepremiärministernDavidCameronochEU:spermanenteordförandeDonaldTuskenadesomettdygnsrespitochfortsattasamtalomenomförhandlingavStorbritanniensförhållandetillEU.

Av TT
(uppdaterad)
Storbritannien efter brexit
DonaldTuskochDavidCameron.

DonaldTuskochDavidCameron. Foto: TobyMelville/AP

DetvåträffadesförenarbetsmiddagpåDowningStreetpåsöndagen.PåmenynstoddiskussioneromStorbritanniensförhållandetillEU.CameronharförtframenlångradkravsomblandannattarsiktepåattstärkaStorbritanniensställningvisaviBryssel.FrämstastötestenenärönskemåletomattlandetskafåundantainflyttadeEU-medborgarefrånfullständigavälfärdsförmåneriupptillfyraår,ettkravsomandraEU-länderkritiserathårt.

TuskskrevsentpåkvällenpåTwitterattnågotbeslutintefattatsomdenbrittiskaomförhandlingen,rapporterarReuters.

"Hårtarbetedenärmaste24(timmarna)bliravgörande",skrevTusk.

Annons
X

CameronmeddeladeisinturpåTwitterattTuskgåttmedpåytterligareettdygnavförhandlingaromomförhandlingarinnanettutkastoffentliggörs.

MåletärattnåenuppgörelseomStorbritanniens"nyarelation"tillunionenunderEU-toppmötetimittenavfebruari.

Förhandlingarnaskerinfördenbrittiskafolkomröstningen,sominnebärattväljarnafårbeslutaomlandetskavarakvariEUellerlämnaunionen.Cameronharlovatattdenskahållassenastislutetav2017.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  DonaldTuskochDavidCameron.

  Foto: TobyMelville/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X