Annons
X
Annons
X

BryterkontraktetmedArmstrong

NikestodvidTigerWoodssidanärdetblåstesommestkringgolfstjärnanunderotrohetsaffären.MendopningsutredningenkringcykelstjärnanLanceArmstrongblevförmycketförsportutrustningsföretaget.

Av AFP, TT
LanceArmstronginförettloppiKapstaden2010.

LanceArmstronginförettloppiKapstaden2010. Foto: MIKEHUTCHINGS/REUTERS

”PågrundavdeoövervinnerligabevisenmotArmstrongochatthanvilseleddeNike,tvingasvibrytakontraktetmedhonom”,meddeladeNike.

ÄvenölbryggerietsomgörBudweiseravbrytersponsorskapet.Dekommerinteförlängaefter2012meddeladeföretaget,omände,precissomNike,kommerfortsättastödjaArmstrongscancerstiftelse.

EnstiftelsedärArmstrong,redanavstängdpålivstid,meddeladeatthanavgårsomstyrelseordförandefrån.

Annons
X

”Jagvillbesparastiftelsendenegativaeffektersomkankommaurstridenkringmincykelkarriär”,skriverArmstrongpåstiftelsenswebbplats.

WashingtonTT-AFP

Annons
Annons
X

LanceArmstronginförettloppiKapstaden2010.

Foto: MIKEHUTCHINGS/REUTERS Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X