Annons
X
Annons
X

Borttagningavfettkanvarafarlig

Strålsäkerhetsmyndighetenmanartillförsiktighetnärdetgällerbehandlingmedultraljudföratttabortfett.

Av TT

Salongersomerbjuderbehandlingförfettreduceringmedultraljudhardyktupppåmångahållilandet.NuvarnarStrålsäkerhetsmyndighetenförattdetkanfinnasriskermedmetoden.

–Mankanintesägaattdenärheltsäker,sägerutredarenJimmyEstenberg.

Hansertvåriskermedultraljud.Detenaärvärmensomuppstår.

Annons
X

–Detkanivärstafallledatillinrebrännskador,detärnaturligtvisintenyttigt,sägerhan.

Enligtmarknadsföringenförmetodenslitsfettcellernasönder,vilketförmedsigdenandrarisken.

–Vikanintesägaattmetodenfungerar,menomdenfungerarpådetsättsomtillverkarenochförsäljarenanger,kommerdenantagligenattförstöraandracellerinärhetenochkanskeskadabakomvarandeorgan,sägerJimmyEstenberg.

Meneftersomkunskapernainteärtillräckligtstoraomriskernakanintemyndighetenavrådafrånanvändning.

–Vivillattfolkskaundvikaattskadasigmeddenhärtekniken.Manfårtänkasigförenextragånginnanmangenomgårbehandling.Detkanfinnasriskersomviintekännertill,sägerJimmyEstenberg.

StockholmTT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X