Annons
X
Annons
X

”Borgarpiñatas”slogssönderavbarn

PåVänsterpartiets1maj-firandeiMalmöfickbarnslåsönderpiñatasföreställandeborgligapolitiker.Efteråtfickbarnengodis.

MedbaseballträetihögstahuggslogbarnensönderpiñatasarnasomföreställdeAnnieLööf,FredrikReinfeldtochAndersBorg.DettavarendelavVänsterpartiets1maj-firandeiSlottsparkeniMalmö,skriver Sydsvenskan.

–Borgarpiñatasvarenfyndigsymbolikochenförargelselöshandling,sägerDanielSestrajcic,ordförandeförVänsterpartietMalmötillSvD.

Förstodbarnenvaddetvarsomdeslogpå?

Annons
X

–Piñatasärenbarnaktivitetochdethardetalltidvarit.Deförstodattdeslogpåpiñatasochattdetskullekommagodisurdem,menjagtrorinteattdeförstodbilderna.

PatrikStrand,VänsterpartietspolitiskasekreterareiMalmö,varenavarrangörerna.

–Jagtyckerattdetsågskojutochefteråttrilladedetutgodisochpapperspengar,sägerhantillSydsvenskan.

VänsterpartietiMalmöhadeenrekordstor1maj-demonstrationiår,över3000deltagarekom.Vidfirandethademanflerabarnaktiviteterochpiñatanvarenavdem.

–Humor,ironiochsatirärnågontingsommanfåranvändamotdesomharmaktmenintemotdesomäriunderpositioner.Jagkaninteförståvarförvissatarillauppavdetta,sägerDanielSestrajcic.

StinaLoman

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X