Annons
X
Annons
X

BlombergetväxerhosparetWallis

ProfessorRogerWallisvilleintehanågonersättningfrånrättenefteratthavittnatimåletmotThePirateBay.Iställetsahanattmangärnafickskickablommortillhansfru.Nuväxerblombergetiparetslägenhetochbuketternatrillarinfrånallahåll.

Foto: TOMASONEBORG

ProfessorochforskareimedieteknikRogerWallisvittnadeidagomförhållandetmellanminskadskivförsäljnigochfildelning.Hanhävdarattdetintefinnsnågotsamband.Efteratthaavlagtsittvittnesmålblevhantillfrågadomhanvillehaersättningförresekostnaderellerdylikt.RogerWallissvaradeatthaninteönskadenågotföregendelmenattmangärnafickskickablommortillhansfru.Uttalandetsnappadesdirektuppavmikrobloggarnaochenblomstormvarettfaktum.

Påenhemsidakanallasomskickatblommortillparetregistrerasigochskrivaenhälsning.Enligthemsidanhadeblommorföröver30000kronorbeställtstillparetframtillklockansjupåkvällen.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  BlomsterhandelnGullvivanpåLidingöhadeidagminstsagtmycketattgöra.KristerSkaldochOliveraJohanssonvarfulltupptagnamedattbindabuketternärSvD.sehälsadepå.

  Annons
  X

  –Hittillshardetblivit50buketterochdetblirminstlikamångatillimorgon.Allaskatillsammaadress,detärheltotroligt,sägerOliveraJohansson.

  GörelWallisärinteförvånadövermakensinfallitingsrätten.

  –Viharvaritgiftai38årochegentligenärjaginteförvånadöverdethär.Hanfriadeenhalvtimmeefterattvihadeträffats,dåsajagkanske.Menefterendagvarjagsäker,sägerhon.

  ImorgonfirarparetsinbröllopsdagochdagenefterfyllerGörelWallisår.RogerWallistyckeratthonärvärdallablommor.

  –Honharvaritsåoroliginförrättegången,manharifrågasattminkompetensochdethargjorthennemycketledsen.Honharintesovitenblunditvådagar,sägerhan.

  GörelWallissägeratthonintehartillräckligtmångavaserförbuketterna.Paretborpåettseniorboendeochdekommerattdelamedsigavblommornatillsinagrannar.

  –Dethärärrörande.Viskasetillattdetblirriktigtfinthär,sägerGörelWallis.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: TOMASONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X